Gwarancje pochodzenia w OZE – czym są?

gwarancje pochodzenia

Gwarancje pochodzenia elektrycznej energii powstających z odnawialnych źródeł energii, są jedyną dokumentacją stanowiącą potwierdzenie końcowym odbiorcom środowiskowe wartości wynikające z unikniętej emisji cieplarnianych gazów. Poświadczają także , iż określona w dokumencie ilość elektrycznej energii wprowadzanej do sieci przesyłowej albo dystrybucyjnej powstała z odnawialnych źródeł energii w odpowiednich instalacjach.