Gwarancje pochodzenia w OZE – czym są?

gwarancje pochodzenia

Gwarancje pochodzenia elektrycznej energii powstających z odnawialnych źródeł energii, są jedyną dokumentacją stanowiącą potwierdzenie końcowym odbiorcom środowiskowe wartości wynikające z unikniętej emisji cieplarnianych gazów. Poświadczają także, iż określona w dokumencie ilość elektrycznej energii wprowadzanej do sieci przesyłowej albo dystrybucyjnej powstała z odnawialnych źródeł energii w odpowiednich instalacjach.

Gwarancje pochodzenia – kto się może o nie ubiegać?

Ustawa odnośnie do odnawialnych źródeł energii, nie definiuje jasno podmiotów, które są zobowiązane do nabywania gwarancji pochodzenia. Starają się o nie wytwórcy energii OZE, zaś wykorzystują je firmy, które pragną doprowadzić do wzmocnienia swojego eko-wizerunku. Branża związana z nieruchomościami, jest jedną spośród grup odbiorców zainteresowanych taką kwestią. Za jej sprawą zarządcy, inwestorzy oraz właściciele budynków mogą podnosić standardy nieruchomości i wykazywać ich energetyczną efektywność, co będzie mieć duże znaczenie w zakresie ubiegania się o odpowiednie certyfikaty. Gwarancje pochodzenia mogą więc dokumentować działalność mającą służyć ochronie naturalnego środowiska oraz tak zwanego zrównoważonego rozwoju.

Jak można otrzymać gwarancję pochodzenia?

gwarancje pochodzenia

Gwarancja pochodzenia wydawana jest na wniosek w formie pisemnej wytwórcy odnawialnej energii, który musi zostać złożony do operatora systemu przesyłowego albo dystrybucyjnego, na którego obszarze podłączono instalację. Wniosek dla wybranej ilości elektrycznej energii powstałej z OZE powinien być złożony do 30 dni od jej powstania. Po weryfikacji, operator przekazuje wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki potwierdzając równocześnie ilość powstałej elektrycznej energii z odnawialnych źródeł, która została wprowadzona do sieci. Na poczet przekazania wniosku do URE operator ma tylko 30 dni od chwili jego złożenia przez wytwórcę, a Prezes URE posiada 30 dni na wydanie stosownej gwarancji pochodzenia.