Sklad celny – rodzaje

Sklad celny jest miejscem w Unii Europejskiej, w którym magazynowane są towary nieunijne podlegające dozorowi celnemu. Towary, które przechowywane są w składzie celnym nie podlegają opłacie cła i podatku oraz środkom polityki handlowej.

Sklad celny – rodzaje

Wyróżnić można następujące rodzaje składów celnych:
* publiczne – z tych składów skorzystać może każdy, a dzielą się one na następujące typy:
– towary składowane na odpowiedzialność właściciela składu,
– towary składowane na odpowiedzialność osoby, która składuje towar,
– skład nadzorowany, zarządzany oraz administrowany przez Urząd Celny,
* prywatne – umożliwiają składowania towarów osobom mającym pozwolenie. Składy prywatne dzielą się na:
– typ C – osoba, która prowadzi skład korzysta z niego, ale nie musi być właścicielem składowanych materiałów,
– typ E – polega na składowanie towarów w innym miejscu, które jest do tego przystosowane, np. chłodnia.

Odprawa celna – na czym polega?

Odprawa celna przeprowadzana jest w celu dopuszczenia towaru do obrotu i można wykonać ją w następujący sposób:
– pisemnie wypełniając formularz SAD

buy amoxil online

,
– elektronicznie wysyłając plik w Automatycznym Systemie Importu,
– ustnie w przypadku towarów nie przeznaczonych do obrotu, towarów zwróconych oraz nielicznych towarów handlowych,
– poprzez przejście przez specjalne bramki pod warunkiem, że towar nie jest przeznaczony do obrotu.

Skład obsługi celnej

Obsługa celna polega na sprawdzeniu zgodności prawnej i skontrolowaniu umów oraz na wezwaniu osoby importującej do uiszczenia opłaty cła na etapie przekraczania granicy celnej.